Bli medlem!

 

Anmäl dig genom att fylla i formuläret bredvid eller skriva ett brev med dina uppgifter till:

Svensk-nederländska föreningen

c/o Job van Eldijk

Nylösegatan 5A

415 03 Göteborg

 

010-615 33 17

0707-72 33 17

 

 

Årsavgiften, som fastställs vid varje årsmöte, är SEK 150:- per person och SEK 250:- per familj.

 

Avgiften sätts in på Plusgirokonto 243120-3.