Wat we doen..

De leden van de vereniging komen verschillende keren per jaar bijeen.

We organiseren verschillende activiteiten, zoals familiefeesten, woensdagavond, stadswandelingen en lezingen.

We verwelkomen suggesties van onze leden. We hebben ook een aantal permanente activiteiten die we elk jaar organiseren.

Taalcafé: iedere dinsdag

Los van deze geplande evenementen komen iedere dinsdag een aantal van ons in het Språkkafe bij elkaar. Hier wordt dan op een informele manier Nederlands gepraat met als doel taalvaardigheid te vergroten.De tijden zijn tussen 17.30-20.00 in het Språkkafé, Esperantoplatsen 7-9, 411 19 Göteborg.