Erik


Jag skall presentera mig…..

 

Mitt namn är Erik Siebrands. Jag  är född i Utrecht år 1945 och jag bor sedan 2005 i Vallda-Sandö tiisammans med Birgitta som är svenska.

Min kärlek för Sverige har alltid bestått att vi reste ofta till Sverige där vi hade vår sommarstuga i Katlstad/Vallda och naturligtvis familj.

Jag arbetade i Nederländerna vid olika Nederländska myndigheter och år 2004 kunde jag bli pensionär.

Då tog vi chansen att flytta till Sverige. Här sysselsätter jag mig att hjälpa olika mäniskor, genom Veteranpoolen och som kyrkvärd i Svenska kyrkan.

Sverige är fantastiskt och jag njuter mycket av vårt hus, sommarstuga och båt.

Sedan år 2009 är jag styrelseledamot av den Svensk-Nederländska Förenigingen Göteborg.

Jag tycker det är mucket trevligt att arbeta för ett syfte för att sammanföra personer som har stora intressen för Sverige och Nederländerna.