Familjefest 2019 i Skintebo. Härligt!
familiefeest_2019_1

Familjedag

den 25 augusti

i Skintebo!

Vad vi gör..


Föreningens medlemmar träffas flera gånger per år.

Vi organiserar olika aktiviteter såsom familjefester, krogkvällar, stadsvandringar och föreläsningar.

Vi välkomnar förslag från våra medlemmar. Vi har även några fasta aktiviteter som vi arrangerar varje år.

Språkkafé: varje tisdag

Varje tisdag samlas några av våra medlemmar på Språkkaféet för att prata nederländska. Man träffas då mellan 17:30-20:00 på Esperantoplatsen 7-9, 411 19 Göteborg.

Kommande aktiviteter!

18 mars 2021

Årsmöte (Virtuellt)