Kommande aktiviteter!

 

2019

Språkkafé: varje tisdag

Varje tisdag samlas några av våra medlemmar på Språkkaféet för att prata nederländska. Man träffas då mellan 17:30-20:00 på Esperantoplatsen 7-9, 411 19 Göteborg.

21 februari

Årsmöte + föreläsning Mattias Janssen

mars

Visning Aeroseum

27 april

Koningsdag-borrel i Amsterdammertje

5 maj

Familjedag med aktiviteter - Skintebo

25 augusti

Familjedag - Skintebo