Vill du bli medlem i

Svensk-Nederländska föreningen?

Bli medlem!


Anmäl dig genom att fylla i formuläret.


Kontaktinformation

svenedfor@gmail.com


Årsavgiften, som fastställs vid varje årsmöte, är SEK 150:- per person och SEK 250:- per familj.


Avgiften sätts in på Plusgirokonto 243120-3.


GDPR- information


Här följer en beskrivning av vilka personuppgifter Svensk-nederländska föreningen lagrar i medlemsregistret:

  • Vi lagrar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, och antal medlemmar i familjen (för att fastställa totala antalet medlemmar)
  • Vi använder uppgifterna för att skicka ut information och årsdebitering av medlemsavgiften till medlemmarna.
  • Vi använder oss INTE av personnummer
  • Vi lämnar INTE ut dina uppgifter till tredje part.
  • Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har registrerade om dig.
  • Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer, och få vissa uppgifter borttagna från registret.
  • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och be att dina personuppgifter tas bort.