Styrelsen


Klicka på fotona om du vill veta mer om styrelseledamöterna!

Petra Schoones

ledamot

Peter Ahlström

kassör

Bert Benthem

ordförande

Marjolein van Giezen

ledamot

Saskia Olsson-De Vries

sekreterare

Jan-Willem Boezelman

ledamot

Erik Siebrands

ledamot