Komende activiteiten!

Kom naar 't Taalcafé


Iedere dinsdag!

Los van deze geplande evenementen komen iedere dinsdag een aantal van ons in het Språkkafe bij elkaar. Hier wordt dan op een informele manier Nederlands gepraat met als doel taalvaardigheid te vergroten.

De tijden zijn tussen 17.30-20.00 in het Språkkafé, Esperantoplatsen 7-9, 411 19 Göteborg.