Komende activiteiten!

2019

Taalcafé: iedere dinsdag

Los van deze geplande evenementen komen iedere dinsdag een aantal van ons in het Språkkafe bij elkaar. Hier wordt dan op een informele manier Nederlands gepraat met als doel taalvaardigheid te vergroten.De tijden zijn tussen 17.30-20.00 in het Språkkafé, Esperantoplatsen 7-9, 411 19 Göteborg.

 

21 februari

Jaarvergadering + voordracht Mattias Janssen

maart

Rondleiding Aeroseum

27 april

Koningsdag-borrel in Amsterdammertje

5 mei

Familiedag activiteiten - Skintebo

25 augustus

Familiedag - Skintebo